مرگ ناگهانی گوساله ( مسمومیت با گوسیپول):

یکی از مشکلات گاوداری ها مرگ و میر گوساله هاست.

گاهی اوقات گوساله ای بدون هیچ مشکل و علامتی می میرد واین قضیه باعث می شود به دامدار شوک وارد شود. وقتی در جیره میزان تخم پنبه یا پنبه دانه و کنجاله ی پنبه دانه بیش از حد باشد باعث ایجاد مسمومیت در گاو ها می شود .

ماده ای سمی در داخل پنبه دانه و کنجاله است که گوسیپول نام دارد.

مسمومیت با گوسیپول باعث مرگ ناگهانی در گوساله می شود

گوسیپول یک ماده ی سمی است که روی قلب گوساله و گاو اثر می گذارد. حال اگر گوساله ای هنوز نشخوار نکرده باشد و هنوز شیر خوار باشد ( شکمبه ی او به قدر کافی رشد نکرده باشد که عمل نشخوار در شکمبه انجام بشود ) این ماده ی سمی خنثی نمی شود

به عبارت دیگر در گوساله بالغ و یا گاوی که شکمبه ی آن به خوبی کار می کند وعمل نشخوار را انجام می دهد مقدار زیادی از این ماده ی سمی خنثی می شود  و از بین می رود اما در گوساله های کوچک به دلیل اینکه هنوز شکمبه کامل رشد نکرده است گاسیپول پنبه دانه و یا کنجاله ی پنبه دانه باعث ایجاد مسمومیت و مرگ ناگهانی گوساله ها می شود

این قضیه در بره ها و کره ها نیز صادق است ولی در گاو بالغ این مسمومیت می تواند تاثیر سوء بر روی باروری حیوان داشته باشد. بدون اینکه مرگ ناگهانی را در حیوان داشته باشیم

۱-مرگ ناگهانی درگوساله

۲- تاثیر سوء درباروری گاوبالغ

۳-کاهش تولید شیر

 ۴- مشکلات تنفسی در گاو بالغ

بستگی به میزان مسمومیت دارد وهم چنین به اینکه شکمبه چه قدر فعال بوده است و میزان مصرف این ماده ی غذایی چه قدر بوده است.

ولی این مشکل را ما عمدتا در گوساله های جوان میبینیم

به عنوان مثال برای گاوی که حدود ۲۵ کیلو غذا میخورد حداکثر می تواند مجموع میزان پنبه دانه و کنجاله ی پنبه در جیره ۵/۳ کیلوگرم باشد. اگر مجموع پنبه دانه و کنجاله ی آن بیشتر شودباعث مرگ ومیر و مسمومیت می شود

🌼با تشکر از همراهی شما🌼
dr.z.hakimy@

پیج ما را در اینستاگرام دنبال کنید (zarindane@)

دیدگاهتان را بنویسید